Immunförsvaret – din livlina

Den främsta anledningen till att människan lever är tack vare immunförsvaret. Så fort vi föds utsätts vi för alla möjliga typer av attacker mot kroppe

Read More

Livsstilsfaktorer som spelar in

Immunförsvaret påverkas av allt vi gör och inte gör i livet och allt som påverkar kroppen positivt är även positivt för immunförsvaret. Att ta hand om

Read More

Immunförsvarets baksida

Autoimmuna sjukdomar uppstår när immunförsvaret inte vet skillnaden på en allergen och på den egna kroppen, vilket är en svår sits att hamna i. Alla h

Read More