Den främsta anledningen till att människan lever är tack vare immunförsvaret. Så fort vi föds utsätts vi för alla möjliga typer av attacker mot kroppens immunförsvar och genom hela livet är det immunförsvaret som spelar en stor roll för både välmåendet och livslängden. På olika sätt kan immunförsvaret stärkas eller försvagas på grund av hur vi väljer att leva.

Immunförsvaret behöver hjälp

Immunförsvaret är ett väldigt smart system. Det måste nämligen utsättas för påfrestningar för att kunna bli starkare. Ett immunförsvar som inte får utsättas för olika typer av påfrestningar, speciellt tidigt i livet, blir ett svagt immunförsvar. Det är viktigt att barn inte växer upp i en alltför steril miljö, eftersom immunförsvaret då riskerar att skapa allergier. Olika former av mat- och djurallergier är några av de vanligaste allergierna människor har på grund av att de inte blivit utsatta tidigt i livet för den typen av attacker mot immunförsvaret.

Vissa hävdar att om man är allergisk mot något kan det vara bra att inte undvika allergenen helt och hållet, eftersom immunförsvaret då får möjlighet att bygga upp ett totalt försvar mot det man är allergisk emot. Då kan en allergisk reaktion bli ännu starkare och till och med dödlig än om man utsätter sig för allergenen i en liten dos. Men åsikterna om hur allergier ska hanteras går isär och varje individ bör hantera sin allergi efter vad som känns bäst.

Ett välfungerande vs nedsatt immunförsvar

När man har ett välfungerande immunförsvar ska immunförsvaret attackera allergenen och bygga upp ett naturligt försvar mot det. Under processen kan man få en mindre reaktion i form av en förkylning eller utslag. Därefter ska man ha ett fungerande försvar mot det samt liknande allergener. Om immunförsvaret är nedsatt kan man däremot få en reaktion vid alla former av allergener trots att många av allergenerna liknar varandra. Exempelvis kan man få alla säsongsförkylningar, eftersom immunförsvaret inte orkar bygga upp ett tillräckligt starkt försvar för att klara av att täcka ett bredare spektrum av allergenerna som finns i form av exempelvis virus. Säsongsförkylningar och influensan är ofta ett återkommande virus som har muterat och kommit tillbaka i en ny form. Man kan även utveckla korsallergi som innebär att immunförsvaret även reagerar på ämnen som liknar den ursprungliga allergenen.

Rätt livsstil ger ett bättre immunförsvar

Det finns en hel del man kan göra själv för att förbättra eller försämra sitt immunförsvar och immunförsvarets kvalitet avgörs till stor del när man är bebis och inte själv kan påverka vilka allergener man ska utsättas för. Därför är det viktigt att barn så tidigt som möjligt får äta jordnötter, träffa djur och inte leva i en klinisk miljö. Barn som växer upp på bondgårdar har därför i regel ett bättre immunförsvar än barn som växer upp i en lägenhet i stan. Som vuxen kan man ändå påverka sitt immunförsvar till stor del genom att göra aktiva val. Med rätt livsstil kan man skapa sig själv ett bättre, friskare och längre liv.