Immunförsvaret påverkas av allt vi gör och inte gör i livet och allt som påverkar kroppen positivt är även positivt för immunförsvaret. Att ta hand om sig och ha bra vanor är viktigt för att hålla kroppen i god form och göra den motståndskraftig mot olika former av angrepp.

En bra livsstil lönar sig

Med hjälp av rätt livsstil kan man påverka sitt immunförsvar på olika sätt. En del får ett svagt immunförsvar redan tidigt i livet, men då är det extra viktigt att man inte gör det sämre. Att ha en god livsstil med bra levnadsvanor bidrar till ett allmänt bättre immunförsvar och genom att ta hand om sig så tar man även hand om sitt immunförsvar.

Eftersom immunförsvaret är en färskvara så påverkas det av olika faktorer, vissa mer än andra. Exempelvis blir immunförsvaret kraftigt nedsatt av långvarig stress och andra saker som påverkar kroppen mycket. Därför är det lätt att dra på sig en förkylning efter att man har jobbat mycket eller ansträngt sig på andra sätt. Immunförsvaret är nämligen inte högst prioriterat vid en ”fly eller fäkta”-situation och blir därför satt åt sidan för andra viktiga kroppsfunktioner som vi behöver mer.

För att se till att hålla immunförsvaret på topp måste kroppen vara i god balans. Det uppnås med hjälp av bra levnadsvanor som inkluderar bland annat en bra kost, god sömn och regelbunden fysisk aktivitet. Dessutom är det viktigt att kroppen inte utsätts för saker som sänker immunförsvaret, som rökning och stress. Om man som en vuxen person får fler än en förkylning under tolv månader kan man nästan vara säker på att immunförsvaret inte är helt i balans. Barn kan dock få fler förkylningar per år då deras immunförsvar inte har hunnit utvecklas lika mycket.

Som tur är så är immunförsvaret lätt att bygga upp igen genom att se till så att kroppen får rätt omsorg. Men det kan vara en väldigt viktig indikator att ta hänsyn till om man upplever att man ofta blir sjuk och misstänker att man har ett nedsatt immunförsvar, eftersom det tyder på att något annat är fel i kroppen. Det är exempelvis vanligt att man inte upplever sin situation som stressande, men ett nedsatt immunförsvar avslöjar att stressen ändå påverkar kroppen på ett subtilt plan.