Autoimmuna sjukdomar uppstår när immunförsvaret inte vet skillnaden på en allergen och på den egna kroppen, vilket är en svår sits att hamna i. Alla har risk att utveckla en autoimmun sjukdom, men det underlättar om man vet den bakomliggande orsaken.

Hantera en autoimmun sjukdom

Att lida av en autoimmun sjukdom är väldigt jobbigt eftersom det är svårt att hantera en autoimmun sjukdom på rätt sätt. Det kan ibland verka som om inga behandlingar hjälper, men det underlättar att veta orsaken bakom för att kunna hantera det bättre rent psykiskt.

Anledningen till att immunförsvaret får fnatt och vänder sig emot den egna kroppen brukar vara ett fysiskt eller psykiskt chocktillstånd som får hela systemet ur balans. Det kan i sin tur leda till att olika delar av kroppen angrips av immunförsvaret och kan drabba bland annat vävnader, leder, muskler och organ.

Att gå i terapi, stresshantering och/eller bara förstå hur chocken påverkade kroppen kan hjälpa. Man kan även äta bättre mat för att styrka sitt immunförsvar och se till att åtgärda exempelvis sömnsvårigheter och sluta med ovanor som försämrar immunförsvaret. Vissa okonventionella läkare hävdar att man kan äta samma kroppsdel som immunförsvaret attackerar. Om det exempelvis är levern som immunförsvaret attackerar så kan man äta exempelvis gåslever, så att immunförsvaret attackerar den istället och på så vis minska påfrestningen på den egna levern.

Listan med alla sjukdomar som har en autoimmun bakgrund kan göras väldigt lång. En läkare kan avgöra om det är en autoimmun sjukdom man har och därefter kan man påbörja rätt vård.